Czas i miejsce akcji

Utwór ma budowę ramową. Akcja właściwa znajduje się pomiędzy rozmową sędziego z Profesorem. Jej czas ma miejsce za czasów studiowania Tutki. Jest to epoka pozytywizmu, jak on sam przyznaje.
Miejscem wydarzeń jest uzdrowisko, do którego Profesor przyjeżdża, dostawszy tam dorywczą pracę. Najważniejszym jego punktem staje się w opowiadaniu nawiedzony most.

Źródło: streszczenia.pl